Firmaet Advokat Christin Ruud Ulfsryggen ble startet opp i 2015. Jeg er samlokalisert med 4 øvrige kollegaer i WK Advokatene SA (tidligere: Westby, King & Co).

Erfaring som selvstendig næringsdrivende hadde jeg fra perioden 2009-2014 med firmaet Rettshjelpjuristen med autorisasjon som rettshjelper fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Advokat Christin Ruud Ulfsryggen driver alminnelig praksis i hovedsak rettet mot
privatmarkedet. Her kan du få bistand innen de fleste saksområder.
Jeg arbeider primært innen områdene familie-, barne- og barnevernsrett,
trygd- og arverett. Min erfaring inkluderer prosesser fra ting- og lagmannsretten,
forliksråd og møter med det offentlige.

Mye bistand kan gjennomføres pr mail, og på den måten kan jeg bistå personer over hele landet. For øvrig er jeg lett tilgjengelig for å avtale møte, når du trenger det.

Min visjon er at du som klient skal oppleve det uformelt og lett tilgjengelig å få advokatbistand hos meg. Du får en tett og personlig oppfølging av saken sin. Målet er at jeg med min kompetanse skal bistå deg til en løsning av en juridisk utfordring.
Vær føre var og ta kontakt i tide for å få bistand til å ordne opp i ting som er viktige for DEG !