Bakgrunn og tidligere arbeidserfaring

Advokat Christin Ruud Ulfsryggen arbeider med juss på flere rettsområder. Jeg trives hovedsakelig med familie- og arverett. Det kan være skiftesaker, oppgjør mellom samboere samt barnerettslige tvister om daglig omsorg, samværssaker og barnevernsrett.
Klagesaker mot offentlig instans som NAV og barnevern eller generasjonsskifter samt arbeidsrettslige utfordringer bistår jeg også med.

Advokat Christin Ruud Ulfsryggens erfaring, bakgrunn og kompetanse:

 • Advokat med bevilling siden 2015 og Medlem av den norske advokatforening
 • Advokatfullmektig for Advokat Solveig Brorson Olsen og Advokat Eva Westby, WK Advokatene vår 2015,
 • Advokatfullmektig for Advokatfirmaet Carlberg, Kløfta, høst 2014,
 • Egen rettshjelpvirksomhet i firmaet Rettshjelpjuristen i perioden 2009 og frem til 2014, flere års erfaring som hjelpeverge med vergemål.
 • Jurist og saksbehandler ved forvaltningskontoret i Ski kommune 2008.
 • Advokatfullmektig for Advokat i Oslo, 2007
 • Jurist og barnevernskonsulent i Barneverntjenesten, Ås kommune, 2007
 • Rådgiver i NAV Kontrolls Internrevisjon med etterforskning av trygdemisbruk 2002-2006
 • Gruppeleder for Familierelaterte ytelser, Ski Trygdekontor(NAV) 2001-2002
 • Saksbehandler Sivilavdelingen ved Follo Politidistrikt, 2000
 • Saksbehandler på Utlendingsseksjonen, Forvaltningsavdelingen i Oslo Politidistrikt, 1999.
 • Saksbehandler i JURK(Juridisk Rådgivning for Kvinner) m/ mottak i Bretveit kvinnefengsel, deltok i utarbeidelse av brosjyren ”Ugift samliv” 1995-1996
 • Studier på det juridiske fakultet UiO, studiearbeid i El§a (European Law Student Assosiation)

Se også min webside i kontorfelleskapet WK Advokatene http://wk.no/christin-ruud-ulfsryggen/