Rettsområder

I alle livets stadier møter man på juss og rettsregler. Jeg arbeider med samboeravtaler, samboeroppgjør, sameie, separasjon, skilsmisse og skifteoppgjør, ektepakter og særeie, overdragelse av eiendom(generasjonsskifter), arverett, testamenter, fremtidsfullmakter, trygderettigheter, NAV klagesaker, barnevern- og barnerettslige spørsmål. Herunder samvær, foreldreansvar og daglig omsorg. Også saker etter opplæringsloven, opphør av timesharekontrakter, boligrett, vergemål, arbeidsrett, sluttavtaler og voldsoffererstatning står på erfaringslisten.

De siste to årene har jeg holdt flere foredrag for pensjonistforeninger om testamenter, samtykkekompetanse, fremtidsfullmakter samt for innvandrerkvinner om bl.a familie- og trygderett.

Ta kontakt om din forening ønsker foredrag