Barneårene

Kanskje er du i behov for bistand av advokat pga rettigheter etter Adopsjon-, Barne-, eller Barnevernloven: Adopsjonsprosessen, Foreldreansvar, Fratakelse av foreldreansvar. Daglig omsorg, fast bosted eller delt fast bosted. Samvær- og samværsavtaler. Barnebortføring. Barnetestament. Omsorgsovertakelse av barn. Plassering av ungdom i institusjon, Frivillig hjelpetiltak, besøks- eller avlastningshjem.

Barnehage- og Opplæringsloven er kanskje tema fordi barnehagen til dine barn ikke fungerer etter lovfastsatte retningslinjer, eller ditt barn er pga mobbing i behov av vedtak etter Opplæringsloven.