Trygd og erstatningsrettigheter

Trygderettigheter gjelder «fra vugge til grav» . En eller flere ganger har du behov for rettigheter knyttet til f.eks sykefravær eller fødsel- og permisjon, eller som pårørende til en med sykdom, utsatt for ulykker eller skader.

Noen har rettigheter som barn- eller voksne med særskilte behov. Pasientrettigheter og erstatningsrettigheter kan være aktuellt for barn og voksne.

Pasientskadeerstatning eller erstatning som skadelidt er dessverre aktuellt for mange.

Enten du ønsker bistand til temaer nevnt over eller det er ønske om å påklage et NAV vedtak etc, ta kontakt for bistand!