Ungdom og unge voksene

Det kan være ønske om advokatbistand når unge kjøper en mangelfull bil -et første møte med forbruker- eller kjøpsloven.

Boligrett gjelder alt av spørsmål rundt ansvar etter en leiekontrakt der det kanskje foreligger lekkasjer eller utkastelse fra bolig.

Det kan være vesentlig med advokatbistand ved såkalt ettervern fra Barnevernet dersom ungdommen har fylt 18 år. Hvordan følges barnet opp videre?

Når unge flytter sammen bør en samboerkontrakt utarbeides. Slik regulerer man klart hvem som eier hva og hva som skjer om de kjøper noe sammen eller senere flytter fra hverandre.

Arbeidsrett kan jeg bistå med om du opplever usaklig oppsigelse eller sluttavtaler man føler seg presset til å signere.

Testament og fremtidsfullmakt er aktuelle dokumenter i alle aldre.