Voksne og gamle

Det er mange situasjoner som kan syntes urettferdig, men som ikke kan endres på grunn av manglende rettsregler. Men situasjoner som er urettmessige og som ikke gjøres noe med tapper for krefter!

Så kanskje kan vi finne ut at du kan ha en bedre situasjon i vente om vi får ryddet opp i et urettferdig oppgjør etter separasjon eller skilsmisse(skifteoppgjør).

Er dine pensjonsrettigheter rettmessig ivaretatt? Mange opplever at arbeidsgiver ikke har rapportert inn alle år du har krav på pensjon for, så kanskje dette er noe jeg kan bistå med å rydde opp i.

Ektefeller med særkullsbarn kan få planlagt bedre med et grundig testament der deres ønsker for fremtiden er regulert.

Barnefordeling etter samlivsbrudd, arbeidsrett eller spørsmål mht testament og uskiftemuligheter eller Vergemål og fremtidsfullmakter.

Sykdom og ulykker rammer plutselig og kan medføre at man ikke lenger får redegjort for hva man egentlig ville mht hytta på fjellet. Har man hatt slag, blir kanskje hytta stående uten å kunne selges av den friske ektefellen. Hadde man hatt en fremtidsfullmakt som regulerte dette, ville dette ikke bydd på dårlig nattesøvn og ødelagt livskvalitet. Mange situasjoner blir triste; En eldre person må flytte fra sin leilighet gjennom 35 år, fordi særkullsbarn til hans avdøde samboer gjennom 40 år ikke vil godta uskiftemulighet og krever arv straks. Slike situasjoner kunne kanskje vært unngått, om man hadde fått hjelp av advokat i tide.

Vær føre var og ta kontakt i tide for å få bistand til å ordne opp i ting som er viktige for DEG !